ONZE INSPIRATIE

Voor de kust van Goerree Overflakkee ligt een klein en pittoresk eiland. De bewoners zijn veelal kwetsbare vogelsoorten. Ze vinden er rust en veiligheid onder de vleugels van Staatsbosbeheer. Dat eiland is Markenje. Een paradijsje.

cropped-istock_000028909606xlarge_isocoated-v22.jpg

Precies zo’n omgeving willen wij creëren voor zorgafhankelijke ouderen en mensen met een beperking, maar ook voor mensen met psychische problemen. Voor hen willen wij een vertrouwde plek realiseren, onder de vleugels van een betrouwbare zorgverlener.

Juist als je door beperkingen zo gebonden bent aan je woonplek, wil je volop van je omgeving kunnen genieten. Vanuit die gedachte en geïnspireerd door persoonlijke ervaringen, hebben we Markenje ontwikkeld.

Met Markenje bieden wij een comfortabele woon- en leefomgeving voor mensen die dat hard nodig hebben. Ook als zij die over een beperkte beurs beschikken. Op een passende locatie ontwikkelen wij een realistisch plan voor een verantwoorde zorgexploitatie en een rendabele financiering.

Je wilt volop van je omgeving kunnen genieten…

 

 

_MG_1724  _MG_1686  _MG_1717

Paulus de Jager is architect. Hij heeft veel ontworpen en gebouwd voor zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen.

Hans Flantua heeft veel ervaring met bedrijfsvoering in de zorg. Hij adviseert (startende) zorgondernemers en organisaties bij de exploitatie van kleinschalige zorgprojecten.

Werner Soen heeft heel veel kleinschalige woonzorg-projecten ontwikkeld. In de gehandicaptenzorg, maar ook in de psychiatrie en ouderenzorg.