Businessplan

In het businessplan beoordelen we of op de locatie een succesvolle woon- en zorgvoorziening kan worden gerealiseerd. Daarbij stellen we onszelf heel wat vragen. Om daarvan een indruk te krijgen:

De locatie
Is die geschikt voor de doelgroep, past het gebouw er op, is er een goede verhouding met de sociale omgeving en zijn alle juridische en bouwkundige voorwaarden te realiseren?

De verwervingsmogelijkheden
Maakt de bestemming van de locatie verwerving mogelijk? Hoe snel kan dat en is de prijs in overeenstemming met het doel: bouwen voor “een beperkte beurs”?

Vastgoedexploitatie
Wat is de invloed van het stedenbouwkundig plan op de hoofdvorm en de constructieve opzet? Wat worden de bouwkosten en hoe hoog kan de maximale grondprijs zijn? Welk rendement is mogelijk en leidt dat tot een aanvaardbare huur en woonlasten voor de eindgebruiker?

Marktverkenning
Wat is de omvang van de doelgroep en hoe ontwikkelen de behoeften zich in de komende jaren? Hoe ontwikkelt de concurrentie zich en zijn er interessante partnerships mogelijk? Waarmee kan de ondernemer bewoners met succes interesseren voor zijn voorziening?

Bedrijfsexploitatie
Is een haalbare en langdurige exploitatie mogelijk van het vastgoed en van de zorgorganisatie, met aanvaardbare marges voor de exploitant/ondernemer en een interessant rendement voor de financier?

De ondernemer
Is er een ondernemer die belangstelling heeft voor deze locatie en dit businessplan?

 

“Een kleinschalige voorziening die voor de locale gemeenschap oplossingen moet bieden vraagt om een ondernemer die bekend is met die gemeenschap. Een interessante locatie zullen wij dan ook altijd eerst aanbieden aan locale zorgverleners.” – Hans Flantua –