Locaties

Nederland en Vlaanderen
Wij bieden interessante locaties. In heel Nederland, maar ook in Vlaanderen beschikken wij over netwerk dat ons helpt om geschikte locaties te vinden die passen bij de wensen van de doelgroep. Daarbij letten wij sterk op de mogelijkheden voor de ondernemer en de financier: is er voldoende rendement te behalen uit de exploitatie van deze locatie.

Een eigen locatie
Soms heeft een zorgaanbieder of onderneming zelf een locatie op het oog. Ook dan zijn wij geïnteresseerd en onderzoeken graag of de locatie mogelijkheden biedt voor de doelgroep, voor de ondernemer en de financier om het Markenje-gebouw te realiseren.

“We gaan niet over een nacht ijs: we onderzoeken een locatie grondig. Als we denken dat een locatie wordt gewaardeerd door de bewoner en een langdurige exploitatie mogelijk lijkt, stellen wij een businessplan op. Dan ontdekken we vanzelf of we een haalbaar doel nastreven.” – Werner Soen –

 

Woningcorporatie
Woningcorporaties beschikken vaak over locaties waar een kleinschalige woonzorgvoorziening een goede oplossing kan bieden voor een groter wordende groep ouderen in de wijk of het dorp. Wij zijn geïnteresseerd om samen met de corporatie te onderzoeken of op die locatie een haalbaar plan kan worden gerealiseerd.

SONY DSC