Verschillende doelgroepen

Verzorgd of beschermd wonen
Een Markenjegebouw kan worden afgestemd op verschillende doelgroepen.
Bewoners met een redelijke zelfstandigheid stellen andere eisen dan bewoners met een zware zorgbehoefte.
Het gebouw hebben we gemaakt voor verzorgd wonen (lichte zorgvraag). Met kleine aanpassingen maken wij het gebouw  geschikt voor beschermd wonen (zware zorgvraag).

Wooninitiatieven van zorgvragers
Markenje biedt niet alleen mogelijkheden voor ouderen. Ook mensen met een verstandelijke beperking zullen zich prima thuis voelen in een Markenjegebouw. Een Markenjegebouw kan geschikt worden gemaakt voor wooninitiatieven van ouders met kinderen die een beperking hebben, zoals Jongeren met een autisme of een hersenletsel.

Multiculturele groeperingen
Markenje biedt ook oplossingen voor zorgvragers met een cultureel-religieuze achtergrond die specifieke eisen stellen aan het appartement en de gemeenschappelijke ruimten. De flexibiliteit van het ontwerp maakt het mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen.

“Als het om zorg gaat heb ik inmiddels heel wat ervaring opgedaan met initiatieven uit de Marokkaanse gemeenschap. De volgende logische stap is nu: het Markenje-wonen onder de aandacht brengen van de Marokkaanse senioren. Gaan we doen!” – Hans Flantua –

Niet voor zorg alleen: collectief van particulieren
Markenje beidt oplossingen voor senioren die op basis van gelijkgestemdheid of cultuur-religieuze overwegingen samen inhoud willen geven aan  een nieuwe levensfase. Het concept laat zich makkelijk aanpassen aan de specifieke wensen van een collectief dat als particuliere opdrachtgever wil samenwerken met Markenje.