Voor wie

Wij zijn er voor zorgaanbieders, woningcorporaties, financiers en eindbeleggers in Nederland en Vlaanderen. In onze kring van opdrachtgevers bevinden zich financiers, reguliere zorgorganisaties en particuliere zorgondernemingen. Ook voor starters biedt Markenje volop mogelijkheden.

Voor verschillende doelgroepen
Een Markenje-gebouw is ontwikkeld voor de ouderenzorg. Maar met een paar eenvoudige aanpassingen is het gebouw prima geschikt te maken voor andere doelgroepen. Wooninitiatieven van ouders van kinderen-met-een-beperking of cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg kunnen wij met Markenje helpen.

Multiculturele groeperingen
Wij zijn ook betrokken bij initiatieven vanuit de Marokkaanse gemeenschap in enkele grote steden. Ook voor groepen ouderen met een gelijke culturele of religieuze achtergrond is het gebouw een goede woonplek.

Collectief particulier opdrachtgeverschap.
Het Markenjeconcept is goed toepasbaar bij wooninitiatieven van groepen senioren die met elkaar een collectief vormen. Samen met hen geven wij op maat invulling aan hun gezamenlijke woonwensen.