Wat wij willen

“Markenje biedt zorgaanbieders, maar ook verpleegkundigen die voor zichzelf willen beginnen, kansen. We zorgen voor een kansrijke locatie. We zorgen voor een degelijk en duurzaam gebouw. We zorgen voor een plan, begeleiding en financiering.” – Werner Soen –

Kansen voor kleinschalig wonen met zorg
Markenje stelt zorgorganisaties en ondernemers in staat hun positie te versterken. Ook professionele zorgverleners die kansen zien voor een kleinschalig wooninitiatief kunnen binnen ons concept tegen lage investeringen aan de slag.

Lage kosten goed voor betaalbaar wonen
De kosten voor planvorming, onderzoek, ontwikkeling en realisatie van het gebouw en de locatie bedragen zo’n 2 miljoen euro. Voor dit bedrag kunnen we samen met de zorgaanbieder 24 kleinschalige wooneenheden met zorg realiseren voor mensen met een beperkt inkomen.

Maatschappelijk investeren
Voor de financier ook interessant: de investering is een maatschappelijk verantwoorde belegging in een stabiele vraagmarkt en met beperkte risico’s. Interessant voor de particuliere belegger, maar ook voor fondsen en institutionele beleggers.

“Een rendement van rond de 7%? Dat is toch mooi voor een maatschappelijk verantwoorde belegging?” – Paulus de Jager –

Woningcorporaties
Ook voor woningcorporaties zijn onze doelen interessant. Markenje biedt kansen voor kwetsbare huurders, draagt bij aan de versterking van de sociale cohesie in buurten en dorpen. En dat met beperkte investeringen en een aantrekkelijk rendement.

Samenwerken
Wij zijn vooral partners. Wij verbinden initiatiefvolle zorgaanbieders met maatschappelijk betrokken financiers en woningcorporaties rond kwetsbare mensen. Verbinden betekent samen werken aan een gemeenschappelijk doel.